Het filmhuis

Filmhuis Noordwolde draait gedurende het filmseizoen elke twee weken op vrijdagavond een film.

Bij de filmkeuze wordt gezocht naar een goede balans tussen de verschillende filmgenres.

Om te komen tot een gevarieerd aanbod wordt gekozen uit drama, historische films, documentaires, komedie en sciencefiction. Het streven is, dat een geselecteerde film, zodra deze beschikbaar is voor de kleinere filmhuizen, wordt opgenomen in ons filmaanbod.

De vrijwilligers, die het Filmhuis Noordwolde bemensen, werken met plezier aan een evenwichtige filmkeuze, aan de filmprojectie, de podiumopbouw, de kassa, de persberichten, etc.

Filmhuis Noordwolde ressorteerde tot begin 2018 onder Timpaan Welzijn en is daarna een stichting geworden.

Sinds 2012 is het bezoekersaantal van gemiddeld 25 filmliefhebbers gegroeid naar 50 bezoekers.

In 2015 maakte een record aantal van 900 bezoekers gebruik van ons filmaanbod.

Wij willen de filmliefhebbers uit de hele regio een echt avondje uit bezorgen, inclusief een drankje vooraf, in de pauze en na afloop.

Historie

In 1995 is het filmhuis ontstaan.

Dat gebeurde op initiatief van het toenmalig gemeenteraadslid Loki van der Gaag uit Vinkega.

Met hem en nog enkele anderen is er aansluiting gezocht bij filmhuizen in Emmeloord, Joure en Bolsward voor de vertoning van 16mm filmhuisfilms.

Emmeloord huurde de films en deze werden van locatie naar locatie vervoerd met de streekbussen. Na op de bus gezet te zijn werd de aankomstlocatie gebeld wanneer en waar de bus aankwam. Dit ging natuurlijk nogal eens fout, dus dan met de auto erachteraan.

Er werd film gedraaid in het gebouw van (toen nog) Stichting Welzijn Weststellingwerf.

Rank Aldis 16mm projectorRank Aldis 16mm projector

De meeste films hadden 3 of 4 spoelen; de pauze was dus moeilijk te plannen. Er is toen een portable filmcabine gebouwd waarachter 2 tafels op elkaar werden gestapeld. Daarop stonden twee 16mm projectoren: een Rank Aldis (zie foto) en een Bauer. Het was toen de sport om een naadloze overgang te krijgen tussen twee spoelen! Dit ging meestal goed. Eén keer is het gebeurd, dat van de Russische film STALKER (circa 3,5 uur en 6 spoelen) spoel 3 en 4 verwisseld waren. Maar, omdat de film zich op één decor afspeelde (een oud fabrieksterrein) en de meeste dialogen tamelijk onbegrijpbaar bleken, werd dit in het geheel niet opgemerkt. Wel vonden sommige bezoekers het verhaal wat moeilijk te volgen…..

Toen stopte de productie van 16mm kopieën van films en zochten filmhuizen een andere oplossing.

Het 35mm tijdperk

Er werd contact gelegd met Franke Witteveen van Movieskoop en overgeschakeld naar 35mm films.

Een hele nieuwe ervaring: grote zware spoelen, grotere projector, zware voedingen. We hebben lang gedraaid met een klassieke projector: Phillips FP-5. Daarna met een Zeiss-Ernemann (1Kw/Xenon).

Zeiss Ernemann 35mm projector in werkingZeiss Ernemann 35mm projector in werking

Ondertussen was met het gereedkomen van ’t Vlechtwerk in Noordwolde een prachtige locatie beschikbaar gekomen.

Na de verhuizing bleven bezoekersaantallen wat hangen rond gemiddeld 25. In die tijd werden ook regelmatig kinderfilms gedraaid.

FILMHUIS WESTSTELLINGWERF

In 2010 vond de verhuizing plaats naar ’t Vlechtwerk en werd de naam aangepast.

Er werd verder gedraaid op de Zeiss Erneman 35mm projector.

In 2012 verdween de 35mm projector met de 35mm films van het toneel en brak het digitale tijdperk aan.

STICHTING FILMHUIS NOORDWOLDE

De films op DVD werden geprojecteerd met een van Movieskoop geleende, tweedehands beamer. Dat kon beter!

In 2013 werd een geheel nieuw filmdoek (van ruim 6 x 3 meter) vervaardigd en opgehangen.

Vanaf het seizoen 2014 draaien we met een prachtige Panasonic beamer. Opvallend is altijd de aanwezigheid van een leuke ploeg vrijwilligers, die gemiddeld toch zo’n 8-10 jaar meewerken in het filmhuis.

In september 2016 werd een geheel nieuwe geluidsinstallatie in ’t Buurthuus (nieuwe naam voor ’t Vlechtwerk) in gebruik genomen. 

Sinds 2018 is het filmhuis een op zichzelf staande stichting.

Eeuwig evoluerende technieken

Vanaf 2023 hebben we stappen gezet films te vertonen vanaf een digitale bron.

Daarnaast hebben we een agenda presentatie toegevoegd, zodat bezoekers een overzicht hebben van het komende filmaanbod en voorafgaand aan de hoofdfilm tonen we nu een trailer van de volgende film.

Waar mogelijk realiseren we 5.1 geluid met de mooie theatergeluidsset die tot onze beschikking staat, wat zorgt voor een indrukwekkende en professionele filmervaring.

Bent u benieuwd naar onze volgende films?